Strona logowania: Uczniowie Optivum NET

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uruchomiliśmy w szkole dziennik elektroniczny w pełnym zakresie.
Dzięki temu narzędziu mają Państwo możliwość bieżącej obserwacji:

  • postępów dydaktycznych Państwa dzieci (podgląd ocen z informacją za co dana ocena została wystawiona),
  • frekwencji dziecka na zajęciach (informacje o obecnościach, spóźnieniech, usprawiedliwieniach),
  • realizowanego materiału (zapisy realizowanych tematów zajęć).

Ponadto nowe narzędzie daje Państwu możliwość obustronnej wymiany korespondencji z nauczycielami uczącymi Państwa dziecko.

Dostęp do systemu UONET dla rodziców
Aby otrzymać dostęp do dziennika elektronicznego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły swój ares e-mail z własnoręcznym podpisem.
Na otrzymany przez szkołę e-mail otrzymają Państwo informację zwrotną dotyczącą możliwości i sposobu logowania.

Serwis obsługuje wszystkich uczniów naszej szkoły. W przypadku wątpliwości (problemów z obsługą) prosimy o kontakt z p. Adamem Makowskim:
adam.makowski@gimakad.torun.pl