Strona logowania: Uczniowie Optivum NET+

Szanowni Państwo, w naszej szkole działa w pełnym zakresie dziennik elektroniczny. Dzięki temu narzędziu mają Państwo możliwość bieżącej obserwacji:

  • postępów dydaktycznych Państwa dzieci (podgląd ocen z informacją za co dana ocena została wystawiona),
  • frekwencji dziecka na zajęciach (informacje o obecnościach, spóźnieniach, usprawiedliwieniach),
  • realizowanego materiału (zapisy realizowanych tematów zajęć).

Ponadto nowe narzędzie daje Państwu możliwość obustronnej wymiany korespondencji z nauczycielami uczącymi Państwa dziecko.

Dostęp do systemu UONET+ dla rodziców
Aby otrzymać dostęp do dziennika elektronicznego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły swój adres e-mail z własnoręcznym podpisem. Wystarczy, jeśli podali Państwo e-mail w dokumentacji rekrutacyjnej.

Informacja dotycząca możliwości i sposobu logowania ->

Serwis obsługuje wszystkich uczniów naszej szkoły. W przypadku wątpliwości (problemów z obsługą) prosimy o kontakt z p. Adamem Makowskim:
adam.makowski@gimakad.torun.pl

Rekrutacja

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Akademickie UMK w Toruniu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".